PANDEMİ DÖNEMİNDE EVSİZ BİREYLER

Önce Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde meydana gelen ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya sirayet eden koronavirüs salgını tüm insanlığı tehdit altına alırken en çok da dezavantajlı gruplar olan ve barınacak yerleri olmayan ‘’evsiz’’ bireyleri etkilemiştir.

Hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekilen bir dönem evsiz bireyler için oldukça zor olmuştur. Zor olmasının asıl nedeni ise bazı kaynaklara (dezenfektan, maske, eldiven) sınırlı bir şekilde erişebilmeleridir.

Bu dönemde bazı sivil toplum kuruluşlarının da kapatılması üzerine kimi evsiz bireyler temel gıdaya erişimde zorlanarak süreçten oldukça etkilenmişlerdir. Sosyal hizmet uzmanlarının en önemli görevlerinden biri de afet ve salgın gibi kriz durumlarında başta krize müdahale, güçlendirme ve ekolojik bir yaklaşımla süreçten doğabilecek olumsuzlukları en aza indirgemektir ve bunun yanı sıra evsiz bireyler gibi dezavantajlı bireylerin krizle mücadelede baş etme kapasitelerini sağlamak ve geliştirmektir.

Sosyal hizmet uzmanı gerek evsizler gerekse de diğer dezavantajlı gruplarla çalışırken geniş bir yelpazeyle çalışmakta ve mikro, mezzo ve makro düzeyde evsiz bireyin kendisi, ailesi, çevresi ve daha sonra makro düzeyde toplumla çalışarak çözümler sunmaktadır. Sosyal hizmet uzmanı, salgın anında en uygun yöntemi kullanarak toplumsal organizasyonu sağlayarak evsiz bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif rol oynamaktadır.

Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve yasalar bağlamın da sosyal hizmet uzmanına Politika yapıcılara ulaşma rolüyle aktif görevler düşmektedir. Sosyal Hizmet Uzmanı evsiz bireylerin durumlarının iyileştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Gerekli gördüğü noktalar da politika yapıcılara ulaşarak evsizliği ortadan kaldırmaya yönelik başta yerel yönetimler olmak üzere birçok kurum ve kuruşlarla birlikte proje bazlı çalışmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları, evsiz bireylerin işlevselliğini arttıracak değişiklikleri oluşturmak için gerekli olan bireysel ve toplumsal faktörlerin farkındadır. Bu nedenle de yalnızca evsiz bireyle değil, bu etkileşimi temsil eden toplum, topluluk, kurum, kuruluş ve varsa aile ile de çalışmaktadır. Böylece sosyal çalışmacı bütün kesimlerden müracaatçıyladoğrudan çalışmalar yürütmektedir.

Sonuç olarak, dezavantajlı bireylere yardım etme ve salgın krizini en iyi şekilde yönetme sosyal hizmet uzmanlarının ve devletin, aynı zamanda tüm sivil toplum kuruluşlarının en önemli görevleri arasındadır.

 

Bu Yazıyı Kaleme Alan
Diğer Yazıları Nesrin Oğuz

PANDEMİ DÖNEMİNDE EVSİZ BİREYLER

Önce Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde meydana gelen ve kısa süre içerisinde...
Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir