DEĞİŞİM VE TÜKENİŞ

Günümüz insanının bütün doğasını ezip geçtiğine şahit oluyoruz. Sanayileşme ve teknolojik gelişmelerle beraber değişen ve giderek küçülen dünyamız pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Dünya, insanla giriştiği bu mücadeleden sürekli kaybeden olarak çıkmakta. Daha açıklayıcı olmak gerekirse insan olarak;

Yıkıyoruz,

yakıyoruz

ve yok ediyoruz!

İnsanlar!

Avcı-toplayıcı bireyler olarak doğada yaşadıkları zamanlarda, doğanın kendilerine hazır olarak sunduğu doğal kaynakları besin olarak tüketmiş ve yaşamını sürdürmüştür. Zamanla doğayı tanıyan ve topluluklar  halinde yaşamanın bilincine varıp bununla hareket eden insanlar, uzun yıllar sonrasında bilgi ve birikimin artmasıyla yerleşik hayata geçmiş tarıma yönelmiş toprağı işlemeye başlamıştır.

Günümüzden yaklaşık 250- 300 yıl gerçekleşen ”Sanayi Devrimi” ile birlikte insanın doğadaki mücadelesi zirve noktası ulaşmıştır. Bütün bu süreçlerin sonucunda doğa sürekli olarak kullanılmış, değişime maruz bırakılmıştır. Ancak insanın kendisinde ve yaşadığı doğal çevrede yaptığı değişim, birçok olumsuz durumu ortaya çıkarmış ve bu olumsuz durumların yıllar içerisinde katlanarak büyümesine neden olmuştur.

Nedir bu olumsuz sonuçlar?

Bu başlık altında pek çok olumsuz durum sıralanabilir ancak bir kaç örnek vermek gerekirse;

– Küresel ısınma

– İklim değişimleri

– Aşırı kuraklık

– Su kaynakların kirletilmesi

– Toprağın yok edilmesi

– Orman alanlarının hızla azalması

gibi sorunlar örnek verilebilir.

Yukarıda dile getirilen sorunların temel kaynağı insandır. Özellikle sanayileşmeyle birlikte artan nüfus, doğal kaynakların bilinçsizce, aşırı ve hızlı şekilde tüketilmesinin önünü açmıştır. Sanayileşmeyle birlikte üretim faaliyetlerinin hızla artması, kaynakların hızla tüketilmesi doğayı geri dönülmez bir yola doğru itmiştir. Orman alanları talan edilmiş, fabrikalar açılmış, binalar yükselmeye başlamış ve günümüze kadar uzanan bu olumsuz durumlar süregelmiştir.

İnsanlar doğanın kendisine sunduğu bütün kaynakların bir gün son bulabileceğinin farkına vararak gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı kendilerine borç bilmelidir. Doğayı korumalı ve doğaya değer vermelidir.

Bu Yazıyı Kaleme Alan
Diğer Yazıları Murat Tursun

Kafamın İçinde Yalnızlığın Kırıntıları

Sorma beni! Bilirim yalnızlığın acısını. Bulamam seni, Uzaklardasın. Yıldızlara ulaşmak ne de...
Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir